Skip to main content

Algemeen

Dit privacy statement (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door (i) PSV N.V., een naamloze vennootschap met een gewone structuur naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17104199, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (ii) PSV Stadionexploitatie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17126009, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (iii) Eindhovense Voetbalvereniging Philips’ Sport Vereniging, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 40235615, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven , (iv) Stichting PSV Foundation, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67779727, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven (hierna gezamenlijk: “PSV” of “wij”)). In deze Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens. PSV kan worden bereikt door te e-mailen naar database@psv.nl of contact op te nemen met PSV Fan Marketing op telefoonnummer +31 (0)40 2505 505.

Deze Policy is van toepassing op de verwerkingen van data die je identificeert of kan worden gebruikt om je te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door PSV, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website psv.nl (login.psv.nl), de inlogfunctionaliteit voor psvfanstore.nl en psvsoccerschool.nlhttps://tickets.psv.nl/nl/account/loginhttps://psv.pictures, de PSV App, Phoxy App, de FC PSV App, de PSV Business App en de PSV betaalkaart zoals aangeboden door PSV (hierna: de “Applicaties”) en een account dat je registreert voor het gebruik van de Applicaties van PSV, toegankelijk via onder meer psvfanstore.nl/customer/account/login/ en experience.psv.nl/nl/account/login (hierna: het “Account”).

De Applicaties worden door PSV aan haar klanten (hierna: “Klant”) aangeboden. Dit betekent dat Klant ten aanzien van de gegevensverwerkingen in de Applicaties, met uitsluiting van PSV, ‘betrokkene’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt door middel van de Applicaties. Deze Policy is slechts bedoeld om je te informeren over de verwerking van je Persoonsgegevens door PSV.

PSV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG als wij je gegevens uit je Account verwerken om diensten te kunnen leveren of als je aan ons persoonsgegevens verstrekt.

PSV is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien de Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan je kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van PSV. Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Informatie opslaan
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

● je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver
● je Internet Service Provider (ISP)
● de duur van jouw bezoek aan de website
● het aantal keren dat je de website bezoekt
● basale domein informatie
● de pagina’s die je bezoekt
● de website die linkte naar onze website
● de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken
● informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken
● jouw gedrag

Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of een lidmaatschap. PSV verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt, inclusief de gegevens die je ons verstrekt rondom jouw lidmaatschap (zie alinea hieronder). Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat PSV deze informatie opslaat. Als je producten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Ook kunnen we informatie opslaan over je aankoopgedrag. PSV bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om je van dienst te zijn en om gebruik van de Applicaties te faciliteren.

Je kunt je via onze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief. In dat geval vragen wij je enkel om je voornaam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Verder kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en woonplaats en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.

Gebruik van persoonsgegevens
PSV gebruikt de informatie die op deze site wordt geregistreerd uitsluitend voor de volgende doelen:

● voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van PSV en andere opgevraagde informatie;
● om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten, alsmede het verstrekken van door jou verzochte informatie;
● voor het monitoren van de prestaties van deze site;
●  voor het verbeteren van onze website en onze service, zoals het versturen van clubnieuws;
● voor interne administratie en analytische doeleinden;
● bekeken pagina`s, passieve interesses, en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het sturen van typen dienstverlening zoals aanbiedingen van producten, diensten en evenementen als gevolg van je voorkeuropbouw.

Gebruik van je anonieme gegevens
PSV is bevoegd om anonieme data aan derden te sturen zodat de data van PSV kan worden verrijkt en wij jullie een betere aanbieding kunnen doen.

Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via database@psv.nl.

Op basis van de geldende wet- en regelgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens en daarnaast heb je de volgende rechten:

● Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.
● Toegang: Je hebt het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of je Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.
● Wijzigingverwijderingblokkering: Onder omstandigheden heb je het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen of af te laten schermen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
● Kennisgeving: Je hebt het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die je Persoonsgegevens hebben ontvangen indien je Persoonsgegevens naar aanleiding van je verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.

Indien je PSV verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat je de Applicaties niet meer kunt gebruiken.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die PSV met je sluit wanneer je gebruik maakt van de Applicaties, althans de toestemming die je verstrekt voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden als bepaald in dit statement. Wij verzamelen of verwerken niet langer, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van PSV.

Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke organisaties PSV persoonsgegevens deelt.

Webwinkelsoftware
Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor The Badge Company B.V. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. The Badge Company B.V. heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. The Badge Company B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Hostingpartij
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van GX Cloud Hosting (hierna: “GX”). GX verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. GX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. GX is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Communicator
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Communicator. Communicator zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Communicator beveiligd opgeslagen. Communicator maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Communicator behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Buckaroo
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Buckaroo behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Profileringtool
BlueConic
Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een online engagement-software, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten.

Online advertising
Facebook
Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

Bezorgdiensten
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Commerciële Partners
Uitsluitend indien jij daar mee hebt ingestemd via een opt-in, kan PSV data uitwisselen met een beperkt aantal door PSV geselecteerde commerciële partners en sponsors die jij kan raadplegen via de navolgende links < https://www.psv.nl/business/sponsoring-1/partners.htm > en < https://www.psv.nl/business/sponsoring-1/sponsors.htm> . Nadat jij toestemming hebt verleend, worden op onze website (eventueel) pixels van deze commerciële partners geplaatst. Deze pixels helpen ons om je online surfgedrag naar deze commerciële partners door te sturen en zo kunnen we relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses.

PSV zal verder geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

● je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
● er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met PSV via database@psv.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren. Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Permissie instellingen
PSV gebruikt verschillende technieken en methoden om uw webervaring te optimaliseren. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden drie verschillende niveaus:

1. Basis Website
Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Hiermee kunt u alleen de standaard statische website bekijken. Er is geen wettelijke toestemming voor deze cookies vereist en zonder deze cookies kunnen de websites van PSV niet correct functioneren. Als u deze cookies niet wilt goedkeuren, kunt u deze uitschakelen in uw browserinstellingen.

2. Geoptimaliseerde website
Op dit niveau staat u het verzamelen van anonieme statische informatie toe en gebruikt u deze om uw ervaring direct of in de toekomst op de website van PSV te optimaliseren.

3. Dynamische website
Op dit niveau staat u het verzamelen van persoonlijke informatie toe en gebruikt u deze om uw ervaring direct of in de toekomst op de website PSV te optimaliseren.

Meer informatie over de cookies die wij verzamelen leest u in het Cookie statement.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. PSV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. PSV raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Veiligheid  
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Minderjarig  
Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel je wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit statement.

Toepasselijk recht en geschillen
Het Nederlands recht is exclusief van toepassing en ieder geschil in verband met dit statement of het gebruik van de Applicaties zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 9 november 2020.

Contactgegevens

PSV.nl
Frederiklaan 10a
5616 NH
Eindhoven
webmaster@psv.nl